V denních statistikách vidím streamy/prodeje, které nejsou reflektované ve výkazech mých výdělků. Proč tomu tak je?

Didn’t find what you’re looking for?

Contact Us