Jag är med på en Split för en låt. Hur stor andel av *albumets* intäkter får jag?

Didn’t find what you’re looking for?

Contact Us